Bert Schelfhout

Waarom Bert?

In een tijd waarin populisme welig tiert en het politieke centrum erodeert, is er behoefte aan stabiel, authentiek en toekomstgericht leiderschap. Dat is precies wat ik kan bieden als uw voorzitter.

Terugwinnen van de Liberale stem

We kunnen niet voorbijgaan aan het feit dat vele trouwe leden en kiezers in de loop der jaren hun vertrouwen in onze partij hebben opgezegd. Ik ben er vast van overtuigd dat we hen kunnen terughalen door een kristalheldere, liberaal geïnspireerde visie voor te leggen. Een visie die verder kijkt dan het verkrijgen van politieke postjes en mandaten, en die zich richt op de essentiële waarden van economische vrijheid, individuele autonomie, en maatschappelijke vooruitgang. Het is hoog tijd voor een strategische, principiële benadering die onze partij en haar doelen weer in het centrum van het politieke debat plaatst.

Lokaal gewortelde bruggenbouwer

Mijn ervaring in de lokale politiek heeft me geleerd dat je het beste beleid maakt wanneer je dicht bij de mensen staat. Ik tracht elke dag te achterhalen wat er speelt bij onze leden en de bredere bevolking. Deze inzichten wil ik gebruiken om de partij meer in lijn te brengen met wat er echt toe doet voor onze achterban. Tegelijkertijd kan ik als bruggenbouwer fungeren tussen de verschillende generaties en stromingen binnen onze partij.

Ondernemer met voeten in de aarde

Als ondernemer weet ik wat het betekent om risico's te nemen, om een visie om te zetten in een haalbaar plan en om een team te motiveren tot succes. Deze ondernemende instelling is wat we nodig hebben om Open VLD weer op de kaart te zetten.